[1]
Abd Rahman Hidayat, Muhammad Handika Suryanto and Fatma Tria Arresti 2023. Perbandingan Hubungan Keperdataan Antara Ayah dan Anak Biologis: Studi Komparatif Indonesia, Malaysia, dan Kuwait. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam . 4, 3 (Dec. 2023), 571-588. DOI:https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1086.