[1]
Bakry, K., Patuti, A. and Andi Nur Afifah Ikrimah 2020. Euthanasia dalam Perspektif Kaidah Fikih al-Ḍararu Lā Yuzālu bi al-Ḍarar. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam . 1, 4 (Dec. 2020), 692-708. DOI:https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.271.