[1]
Muhammad Taufan Djafri, Patahuddin, A. and Ridha, M. 2020. Khiyār al˗Majlis dan Aplikasinya dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif Pandangan Jumhur Ulama dan Imam Malik). BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam . 1, 4 (Dec. 2020), 566-587. DOI:https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.273.