[1]
Ahmad Syaripudin, Hijrayanti Sari, Anita, K. and Nur Sri Reski 2021. Kriteria al-Gārimīn sebagai Mustahik Zakat dalam Perspektif Fikih Islam. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam . 2, 2 (Aug. 2021), 271-286. DOI:https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.380.