[1]
Mangka, A., Amrah Husma and Jahada Mangka 2022. Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Pandangan Syariat Islam. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam . 3, 2 (Aug. 2022), 205-221. DOI:https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.613.