[1]
Saadal Jannah, Akrama Hatta and Winda Sari Agustini 2022. Gugatan Ahli Waris atas Harta Hibah Perspektif Fikih Islam . BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam . 3, 3 (Dec. 2022), 297-307. DOI:https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i3.626.