[1]
Patahuddin, A., Azwar, A. and Muh. Syukur S. 2022. Penyaluran Zakat untuk Penanganan Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Pendapat Para Ulama Fikih). BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam . 3, 3 (Dec. 2022), 283-296. DOI:https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i3.661.