[1]
Aqbar, K., Iskandar, I., Awal Rifai Wahab and Abdul Aziz Husaini 2022. Manajemen Pengelolaan Properti Syariah pada PT. Khansa Property Syariah Perspektif Fikih Muamalah. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam . 3, 3 (Dec. 2022), 350-370. DOI:https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i3.670.