(1)
Asri, A.; Khaerul Aqbar; Azwar Iskandar. Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2020, 1, 79-92.