(1)
Muhammad Yusram. Azan Dan Kaifiatnya Di Tengah Wabah Covid-19. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2020, 1, 174-196.