(1)
Muhammad Taufan Djafri; Patahuddin , A.; Aqbar, K.; Syarifuddin, C. Zakat Harta Dari Hasil Undian Berhadiah Dalam Perspektif Hukum Islam. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2020, 1, 390-415.