(1)
Khaerul Aqbar; Azwar Iskandar; Akhmad Hanafi Dain Yunta. Konsep Al-Falah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Ekonomi . BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2020, 1, 516-531.