(1)
Muhammad Taufan Djafri; Patahuddin, A.; Ridha, M. Khiyār al˗Majlis Dan Aplikasinya Dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif Pandangan Jumhur Ulama Dan Imam Malik). BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2020, 1, 566-587.