(1)
Muhammad Taufan Djafri; Islahuddin Ramadhan Mubarak; Vaizki M. Rusli. Nikah Dengan Lafaz Hibah (Studi Komparatif Antara Jumhur Ulama Dan Imam Abu Hanifah). BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2021, 2, 1-23.