(1)
Ahmad Syaripudin; Hijrayanti Sari; Anita, K.; Nur Sri Reski. Kriteria Al-Gārimīn Sebagai Mustahik Zakat Dalam Perspektif Fikih Islam. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2021, 2, 271-286.