(1)
Patahuddin, A.; Mangka, J.; Perdamaian Dunia, J.; Awi Jaya Wardana. Hubungan Negara, Syariat, Dan Pemimpin Dalam Perspektif Imam Al-Māwardī. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2022, 3, 222-236.