(1)
Saadal Jannah; Akrama Hatta; Winda Sari Agustini. Gugatan Ahli Waris Atas Harta Hibah Perspektif Fikih Islam . BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2022, 3, 297-307.