(1)
Patahuddin, A.; Azwar, A.; Muh. Syukur S. Penyaluran Zakat Untuk Penanganan Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Pendapat Para Ulama Fikih). BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2022, 3, 283-296.