(1)
Aqbar, K.; Iskandar, I.; Awal Rifai Wahab; Abdul Aziz Husaini. Manajemen Pengelolaan Properti Syariah Pada PT. Khansa Property Syariah Perspektif Fikih Muamalah. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2022, 3, 350-370.