Muhammad Taufan Djafri, Patahuddin , A., Aqbar, K., & Syarifuddin, C. (2020). Zakat Harta dari Hasil Undian Berhadiah dalam Perspektif Hukum Islam. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , 1(3), 390-415. https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.186