Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, & Akhmad Hanafi Dain Yunta. (2020). Konsep al-Falah dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi . BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , 1(3), 516-531. https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.206