Bakry, K., Patuti, A., & Andi Nur Afifah Ikrimah. (2020). Euthanasia dalam Perspektif Kaidah Fikih al-Ḍararu Lā Yuzālu bi al-Ḍarar. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , 1(4), 692-708. https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.271