Ahmad Syaripudin, Hijrayanti Sari, Anita, K., & Nur Sri Reski. (2021). Kriteria al-Gārimīn sebagai Mustahik Zakat dalam Perspektif Fikih Islam. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , 2(2), 271-286. https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.380