Saadal Jannah, Akrama Hatta, & Winda Sari Agustini. (2022). Gugatan Ahli Waris atas Harta Hibah Perspektif Fikih Islam . BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , 3(3), 297-307. https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i3.626