Patahuddin, A., Azwar, A., & Muh. Syukur S. (2022). Penyaluran Zakat untuk Penanganan Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Pendapat Para Ulama Fikih). BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , 3(3), 283-296. https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i3.661