KHAERUL AQBAR; AZWAR ISKANDAR; AKHMAD HANAFI DAIN YUNTA. Konsep al-Falah dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi . BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , v. 1, n. 3, p. 516-531, 13 Aug. 2020.