BAKRY, K.; PATUTI, A.; ANDI NUR AFIFAH IKRIMAH. Euthanasia dalam Perspektif Kaidah Fikih al-Ḍararu Lā Yuzālu bi al-Ḍarar. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , v. 1, n. 4, p. 692-708, 25 Dec. 2020.