MUHAMMAD TAUFAN DJAFRI; PATAHUDDIN, A.; RIDHA, M. Khiyār al˗Majlis dan Aplikasinya dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif Pandangan Jumhur Ulama dan Imam Malik). BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , v. 1, n. 4, p. 566-587, 25 Dec. 2020.