MUHAMMAD TAUFAN DJAFRI; ISLAHUDDIN RAMADHAN MUBARAK; VAIZKI M. RUSLI. Nikah dengan Lafaz Hibah (Studi Komparatif Antara Jumhur Ulama dan Imam Abu Hanifah). BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , v. 2, n. 1, p. 1-23, 20 Apr. 2021.