ASRI, A.; IHWAN WAHID MINU; RISKA, R.; RAIHANAH RAHMAT. Fermentasi Tape dan Minas dalam Perspektif Hukum Islam. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , v. 2, n. 2, p. 232-250, 16 Aug. 2021.