AHMAD SYARIPUDIN; HIJRAYANTI SARI; ANITA, K.; NUR SRI RESKI. Kriteria al-Gārimīn sebagai Mustahik Zakat dalam Perspektif Fikih Islam. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , v. 2, n. 2, p. 271-286, 18 Aug. 2021.