SAADAL JANNAH; AKRAMA HATTA; WINDA SARI AGUSTINI. Gugatan Ahli Waris atas Harta Hibah Perspektif Fikih Islam . BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , v. 3, n. 3, p. 297-307, 2 Dec. 2022.