PATAHUDDIN, A.; AZWAR, A.; MUH. SYUKUR S. Penyaluran Zakat untuk Penanganan Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Pendapat Para Ulama Fikih). BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , v. 3, n. 3, p. 283-296, 2 Dec. 2022.