AKHMAD HANAFI DAIN YUNTA; CHAMDAR NUR; AMIRULLAH, A. Hak Waris Anak dalam Kandungan (Studi Komparatif Mazhab Syāfi’i dan Mazhab Hanafi). BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , v. 3, n. 3, p. 389-408, 2 Dec. 2022.