Muhammad Taufan Djafri, Askar Patahuddin, Khaerul Aqbar, and Chaeril Syarifuddin. 2020. “Zakat Harta Dari Hasil Undian Berhadiah Dalam Perspektif Hukum Islam”. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1 (3), 390-415. https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.186.