Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, and Akhmad Hanafi Dain Yunta. 2020. “Konsep Al-Falah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Ekonomi ”. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1 (3), 516-31. https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.206.