Bakry, Kasman, Asnawati Patuti, and Andi Nur Afifah Ikrimah. 2020. “Euthanasia Dalam Perspektif Kaidah Fikih Al-Ḍararu Lā Yuzālu Bi Al-Ḍarar”. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1 (4), 692-708. https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.271.