Bakry, Kasman, Sirajuddin Sirajuddin, Musriwan Musriwan, and Ahmad Arfah Mansyah. 2021. “Tinjauan Fikih Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Talak”. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2 (2), 348-62. https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.374.