Ahmad Syaripudin, Hijrayanti Sari, Kurnaemi Anita, and Nur Sri Reski. 2021. “Kriteria Al-Gārimīn Sebagai Mustahik Zakat Dalam Perspektif Fikih Islam”. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2 (2), 271-86. https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.380.