Marzuki Umar, Kurniati Kurniati, and Misbahuddin Misbahuddin. 2022. “Hukum Islam: Antara Wahyu Tuhan Dan Pemikiran Manusia”. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 3 (3), 409-19. https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i3.566.