Mangka, Ansar, Amrah Husma, and Jahada Mangka. 2022. “Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Syariat Islam”. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 3 (2), 205-21. https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.613.