Saadal Jannah, Akrama Hatta, and Winda Sari Agustini. 2022. “Gugatan Ahli Waris Atas Harta Hibah Perspektif Fikih Islam ”. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 3 (3), 297-307. https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i3.626.