Nuraeni Novira, A. Hawariah, Hijrayanti Sari, and Sumayyah Binti Amir. 2022. “Kategori Darah Yang Keluar Akibat Kehamilan Anggur Perspektif Fikih Islam”. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 3 (3), 308-20. https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i3.645.