Patahuddin, Askar, Azwar Azwar, and Muh. Syukur S. 2022. “Penyaluran Zakat Untuk Penanganan Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Pendapat Para Ulama Fikih)”. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 3 (3), 283-96. https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i3.661.