Bakry, K., Patuti, A. and Andi Nur Afifah Ikrimah (2020) “Euthanasia dalam Perspektif Kaidah Fikih al-Ḍararu Lā Yuzālu bi al-Ḍarar”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , 1(4), pp. 692-708. doi: 10.36701/bustanul.v1i4.271.