Ahmad Syaripudin, Hijrayanti Sari, Anita, K. and Nur Sri Reski (2021) “Kriteria al-Gārimīn sebagai Mustahik Zakat dalam Perspektif Fikih Islam”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , 2(2), pp. 271-286. doi: 10.36701/bustanul.v2i2.380.