Mangka, A., Amrah Husma and Jahada Mangka (2022) “Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Pandangan Syariat Islam”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , 3(2), pp. 205-221. doi: 10.36701/bustanul.v3i2.613.