Saadal Jannah, Akrama Hatta and Winda Sari Agustini (2022) “Gugatan Ahli Waris atas Harta Hibah Perspektif Fikih Islam ”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , 3(3), pp. 297-307. doi: 10.36701/bustanul.v3i3.626.