Patahuddin, A., Azwar, A. and Muh. Syukur S. (2022) “Penyaluran Zakat untuk Penanganan Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Pendapat Para Ulama Fikih)”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , 3(3), pp. 283-296. doi: 10.36701/bustanul.v3i3.661.