Akhmad Hanafi Dain Yunta, Chamdar Nur and Amirullah, A. (2022) “Hak Waris Anak dalam Kandungan (Studi Komparatif Mazhab Syāfi’i dan Mazhab Hanafi)”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , 3(3), pp. 389-408. doi: 10.36701/bustanul.v3i3.675.